FORMPLÅT: BERÄKNING AV VIKT
Vikt = 0 kg
Area = 0 m²
FORMATPLÅT: BERÄKNING AV ANTAL & AREA
Antal = 0 st
Area = 0 m²
SLITTADE BAND: BERÄKNING YTTERDIAMETER
Yd = 0 mm
Yd 1 Delning = 0 mm
Yd 2 Delningar = 0 mm
SLITTADE BAND: BERÄKNING AV VIKT BASERAT PÅ YTTERDIAMETER
Vikt = 0 kg
SLITTADE BAND: BERÄKNING AV RULLÄNGD
Längd = 0 m
SLITTADE BAND: BERÄKNING AV RULLVIKT
Vikt = 0 kg