<div class="no-js-alert">Please enable JavaScript to view this website.</div>
Konverteraren
Priset på föreslagen Ymagine kvalitet,
motsvarar ett inköpspris för ursprungsmaterialet
1 mm och 0 kr/kg
Resultat
räcker det med en tjocklek av

0.95 mm

Jämför Pris
Besparing i vikt: 4.88 %
Besparing i inköpspris: 0 %
Total besparing: 0 %