Ymagine

Ymagine on ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä teräslaatu.
Se on kuumavalssattu teräslevy, jolla on kylmävalssatun levyn ominaisuuksia, ja monesti se voikin korvata kylmävalssatun levyn mm. erinomaisten paksuustoleranssien ansiosta.

Tata Steelillä on Ijmuidenissa Hollannissa kuumavalssauslinja, joka tuottaa kuumavalssattua terästä aivan uudella tavalla. Kuumavalssauslinja on nimeltään DSP – Direct Sheet Plant, ja valmistettavaa materiaalia kutsutaan nimellä Ymagine.

Prosessin suurena etuna perinteiseen kuumavalssaukseen nähden on se, että teräs valmistetaan sulasta teräksestä valmiiksi kelaksi yhdessä ja samassa valussa ilman, että terästä tarvitsee lämmittää uudelleen missään vaiheessa prosessia.
Suuri hyöty tulee siitä, että teräksen tuottamiseen DSP-linjalla kuluu huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteisellä kuumavalssauslinjalla. Toinen DSP-linjan etu on erittäin pieni paksuustoleranssi. Toleranssi on jopa pienempi kuin mitä tehdas pystyy toimittamaan kylmävalssauslinjoiltaan.

Ymaginella on monia etuja materiaalin sileyden ja tasaisuuden ansiosta, ja se soveltuu hyvin käytettäväksi monenlaisessa valmistuksessa, esimerkiksi rullamuovauksessa.

Ymagine voi korvata monessa tapauksessa kylmävalssatun levyn, mutta myös kuumavalssatun, jolloin voidaan hyödyntää pientä paksuustoleranssia ja hyvää muovautuvuutta. Tällöin tuotanto on vakaampaa ja siinä esiintyy vähemmän ongelmia.

Ymagine®-levyä valmistetaan vahvuuksissa 1,15–3,0 mm.

 

Myötölujuus Re N/mm2

Murtolujuus Rm N/mm2

Murtovenymä A 80 %

Vastaava kylmävakssattu laatu

Vastaava Kuumavalssattu laatu

Ymagine D1

210-360

332-425

≥ 23

EN 10111:DD11
Ymagine S1

235-360

360-510

≥ 19

EN 10025-2: S235JO
Ymagine H240

240-310

340-420

≥ 27

EN 10268: HC260LA
Ymagine H320

320-410

400-500

≥ 22

EN 10268: HC340LA EN 10149-2: S315MC
Ymagine H360

360-460

430-550

≥ 20

EN 10268: HC360LA EN 10149-2: S355MC
Ymagine H420

420-500

480-580

≥ 18

EN 10268: HC420LA EN 10149-2: S420MC
Ymagine H500

500-600

560-700

≥ 14

EN 10149-2: S500MC