Laserstans

Våra kunder investerar ständigt i nya laser- och stansmaskiner. Den resan vill vi vara med på.

Moderna maskiner ställer högre krav på plåtens planhet och att spänningar, som finns i all plåt, blir så liten som möjligt.

GA Laserstans är en kvalitetsstämpel på att vi har producerat och kontrollerat materialet enligt konstens alla regler.

För det är en konst att producera bra plåt.

De senaste åren har vi jobbat hårt med att säkerställa att vår process motsvarar marknadens krav. Vi har nu kommit så långt i vårt arbete att vi kan sätta en stämpel på det.

GA Laserstans erbjuds i följande kvaliteter och dimensioner som vi klipper i vårt stål servicecenter i Smålandsstenar.

Tjocklek mm

DC
01

DX51D
Z275

S350GD
Z275

DX51D
AZ150

DX51D
ZM310

S235JR

S355MC

Ymagine D1

0,50  x x  x
 0,60  x x
0,70 x x x
0,80 x x
0,90 x x
1,00 x x x x
1,25 x x x x
1,50 x x x x x x
2,00 x x x x x x x x
2,50 x x x x x x
3,00 x x x x x x x
4,00 x x x x x